aspergers syndrom

Allmänt om aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en tidigare diagnos inom autismpektrumtillstånd. Det kännetecknas av svårigheter inom social interaktion, kommunikation och specifika intresseområden. Individer med Aspergers syndrom har ofta normal eller över genomsnittlig intelligens.

 

Orsaker till aspergers syndrom

Orsaken till Aspergers syndrom är inte helt förstådd, men det anses vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Det kan finnas en ärftlig komponent och variationer i hjärnans struktur och funktion har kopplats till störningen.

 

Symtom & Behandling vid aspergers syndrom

Symtomen på Aspergers syndrom inkluderar svårigheter att förstå och tolka icke-verbal kommunikation, begränsade intressen och repetitivt beteende, svårigheter att etablera och underhålla sociala relationer, fixering vid rutin och svårigheter att anpassa sig till förändringar.

Behandlingen av Aspergers syndrom fokuserar på att lära sig strategier för att förbättra sociala färdigheter, kommunikation och anpassningsförmåga. Individuell terapi, social färdighetsträning och specialundervisning kan vara användbara. Ibland kan även medicinering övervägas för att hantera specifika symptom eller relaterade tillstånd, såsom ångest eller depression.

 

Vad kan jag göra själv vid aspergers syndrom?

Egenvård för Aspergers syndrom kan innefatta:

  • Att vara medveten om och förstå sina egna svårigheter och utmaningar.
  • Hitta stödgrupper eller andra möjligheter att dela erfarenheter och få stöd.
  • Använda tydlig kommunikation och vara tydlig med sina behov och förväntningar.
  • Arbeta med att utveckla sociala färdigheter genom övning och träning.
  • Hantera stress genom att använda avslappningstekniker och hitta positiva sätt att hantera sina intressen och fixeringar.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid aspergers syndrom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid  aspergers syndrom.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid  aspergers syndrom kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Aspergers syndrom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till