autism

Allmänt om autism

Autism, eller autismspektrumstörning (ASD), är en neurologisk utvecklingsstörning som påverkar kommunikation, social interaktion och beteendemönster.

 

Orsaker till autism

Orsaken till autism är inte helt förstådd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Det kan finnas en ärftlig komponent och vissa miljöfaktorer under graviditeten kan också spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid autism

Symtomen på autism kan variera, men vanliga kännetecken inkluderar svårigheter med social interaktion, begränsade intressen och repetitiva beteenden samt svårigheter med kommunikation och förståelse av icke-verbala signaler.

Behandlingen av autism fokuserar på att hjälpa personen att utveckla sina färdigheter och anpassa sig till vardagen. Det kan innefatta specialpedagogik, tal- och språkterapi, beteendeterapi och andra interventionsprogram.

 

Vad kan jag göra själv vid autism?

Egenvård för autism kan innefatta:

  • Skapa en strukturerad och förutsägbar miljö för att underlätta rutiner och minskar ångest.
  • Använda visuella stöd, som bilder och scheman, för att underlätta kommunikation och förståelse.
  • Engagera sig i aktiviteter som stimulerar intressen och främjar social interaktion.
  • Samarbeta med behandlingspersonal och specialister för att lära sig strategier för att stödja barnets utveckling och kommunikation.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid autism

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid autism.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid autism kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Autism

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till