borderline

Allmänt om borderline

Borderline personlighetsstörning (BPD) är en komplex psykisk sjukdom som kännetecknas av instabil självbild, känslomässig instabilitet och svårigheter i relationer.

 

Orsaker till borderline

Orsaken till BPD är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Traumatiska upplevelser i barndomen kan också spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid borderline

Symtomen på BPD inkluderar intensiva och instabila känslor, självskadebeteende, rädsla för övergivenhet, impulsivitet, svårigheter att reglera ilska och identitetskriser.

Behandlingen av BPD kan omfatta terapi, såsom dialektisk beteendeterapi (DBT) eller kognitiv beteendeterapi (KBT). Ibland kan läkemedel användas för att behandla specifika symtom eller komorbida tillstånd.

 

Vad kan jag göra själv vid borderline?

Egenvård för BPD kan innefatta:

    • Lära sig att hantera och reglera känslor genom tekniker som mindfulness och emotionell självreglering.
    • Hålla kontakt med supportsystem och delta i stödgrupper för att få stöd och förståelse från andra som upplever liknande utmaningar.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid borderline

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid borderline.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid borderline kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Borderline

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till