depression & nedstämdhet

Allmänt om depression & nedstämdhet

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som påverkar en persons känslor, tankar och beteenden. Det innebär en ihållande känsla av sorg, hopplöshet och förlust av intresse för aktiviteter som tidigare gav glädje. Nedstämdhet å andra sidan kan vara en tillfällig känsla av sorg eller nedsatt stämning utan att uppfylla kriterierna för klinisk depression.

 

Orsaker till depression & nedstämdhet

Orsakerna till depression och nedstämdhet är multifaktoriella och kan inkludera genetiska, biologiska, miljömässiga och psykologiska faktorer. Obalans i hjärnkemi, tidigare traumatiska händelser, stress, hormonella förändringar och genetisk sårbarhet kan alla spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid depression & nedstämdhet

Symtomen på depression och nedstämdhet kan vara liknande och inkluderar nedstämdhet, brist på intresse och glädje, minskad energi, svårigheter att sova eller sova för mycket, aptitförändringar, känslor av värdelöshet eller skuld, koncentrationsproblem, tankar på döden eller självmord.

Behandling av depression och nedstämdhet kan innefatta en kombination av medicinering, psykoterapi och livsstilsförändringar. Antidepressiva läkemedel kan användas för att balansera hjärnkemin och lindra symtomen. Kognitiv beteendeterapi (KBT) och andra former av terapi kan hjälpa till att hantera negativa tankemönster och utveckla effektiva copingstrategier. Livsstilsförändringar som regelbunden fysisk aktivitet, god sömn, en hälsosam kost och socialt stöd kan också vara viktiga i behandlingen.

 

 

Vad kan jag göra själv vid depression & nedstämdhet?

Det finns vissa egenvårdsstrategier som kan hjälpa till att hantera depression och nedstämdhet, inklusive:

  • Skapa en strukturerad daglig rutin med regelbundna aktiviteter och mål.
  • Delta i fysisk aktivitet som främjar frisättning av endorfiner och förbättrar humöret.
  • Undvik isolering och sök stöd från vänner, familj eller stödgrupper.
  • Lär dig avslappningstekniker som djupandning, meditation eller yoga.
  • Sök hjälp och stöd från en professionell terapeut eller rådgivare.
  • Undvik överdriven användning av alkohol eller droger, eftersom de kan förvärra symtomen på depression och nedstämdhet.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid depression & nedstämdhet

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid depression & nedstämdhet.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid depression & nedstämdhet kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Depression

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till