fobier

Allmänt om fobier

Fobier är en typ av ångestsyndrom där en person upplever en intensiv rädsla eller ångest i närvaro av eller inför en viss situation, föremål eller aktivitet.

 

Orsaker till fobier

Orsaken till fobier kan vara mångfaldig, inklusive genetiska faktorer, traumatiska upplevelser eller inlärning genom exempel. Ofta är fobier kopplade till en tidigare negativ upplevelse eller trauman.

 

Symtom & Behandling vid fobier

Symtomen på fobier kan vara fysiska, såsom hjärtklappning, andnöd, svettningar och skakningar, och psykiska, såsom intensiv rädsla, panikattacker och undvikande beteende.

Behandlingen av fobier kan inkludera olika terapiformer, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och exponeringsterapi, där personen gradvis utsätts för det som skapar rädslan. Vid svårare fall kan läkare också överväga medicinering för att lindra symtom.

 

Vad kan jag göra själv vid fobier?

Egenvård för fobier kan innefatta:

  • Att lära sig avslappningstekniker, som djupandning eller progressiv muskelavslappning, för att hantera ångest i situationer som utlöser fobin.
  • Gradvis exponera sig själv för situationer eller föremål som skapar rädslan, med stöd och i en trygg miljö.
  • Undersöka och utmana negativa tankemönster genom kognitiv omstrukturering.
  • Söka stöd från supportgrupper eller professionella som är specialiserade på fobier och ångesthantering.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid fobier

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid fobier.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid fobier kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Fobier

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till