generaliserat ångestsyndrom

Allmänt om generaliserat ångestsyndrom (GAD)

Generaliserat ångestsyndrom (GAD) är en ångestsjukdom där personen upplever långvarig oro och ångest över olika aspekter av vardagen. Det är inte kopplat till en specifik situation eller trigger.

 

Orsaker till generaliserat ångestsyndrom

Orsaken till GAD är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. Stressiga livshändelser kan också bidra till utvecklingen av tillståndet.

 

Symtom & Behandling vid generaliserat ångestsyndrom

Symtom:

Symtomen på GAD inkluderar överdriven oro, rastlöshet, irritabilitet, muskelspänning, koncentrationssvårigheter och sömnstörningar. Personer med GAD tenderar att vara ständigt bekymrade över olika situationer och har svårt att kontrollera sin oro.

Behandlingen av GAD kan omfatta terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller medicinering, som exempelvis selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI). En kombination av båda behandlingsformerna kan vara mest effektiv.

 

Vad kan jag göra själv vid generaliserat ångestsyndrom?

Egenvård för GAD kan innefatta:

  • Utveckla och följa en rutin som inkluderar regelbunden sömn, motion och avslappningstekniker.
  • Hantera stress genom att använda strategier som djupandning, meditation eller yoga.
  • Undvika överkonsumtion av koffein och alkohol, då dessa kan förvärra ångest.
  • Hålla kontakt med supportsystem, som vänner och familj, för att dela sina känslor och bekymmer.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid generaliserat ångestsyndrom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid generaliserat ångestsyndrom.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid generaliserat ångestsyndrom kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Generaliserat ångestsyndrom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till