OCD – Tvångssyndrom

Allmänt om OCD – Tvångssyndrom

OCD är en ångestrelaterad sjukdom där personen upplever tvångstankar och tvångshandlingar. Tvångstankarna är påträngande och orsakar ångest, medan tvångshandlingarna används för att minska ångesten temporärt.

 

Orsaker till OCD

Orsaken till OCD är inte helt klarlagd, men det antas vara en kombination av genetiska, biologiska och miljömässiga faktorer. En obalans i signalsubstanser i hjärnan, särskilt serotonin, kan också spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid OCD

Symtomen på OCD inkluderar påträngande och repetitiva tankar, rädsla för smitta eller skada, tvångstankar om ordning och symmetri, samt tvångshandlingar som exempelvis tvättning, kontroll eller räkning.

Behandlingen av OCD kan omfatta terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), och i vissa fall även medicinering, såsom selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI).

 

Vad kan jag göra själv vid OCD ?

Egenvård för OCD kan innefatta:

    • Utveckla och följa en rutin som inkluderar regelbunden sömn, motion och avslappningstekniker.
    • Undvika att ge efter för tvångstankar och tvångshandlingar, även om det kan vara svårt.
    • Hålla en dagbok för att följa sina tankar och känslor, samt identifiera eventuella mönster eller utlösande faktorer.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid OCD

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid OCD.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid OCD kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid OCD – Tvångssyndrom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till