PTSD

Allmänt om PTSD

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en psykisk sjukdom som kan utvecklas efter att ha upplevt eller bevittnat en traumatisk händelse som hotar ens liv eller fysiska integritet.

 

Orsaker till PTSD

PTSD kan orsakas av olika typer av trauman, såsom krigsupplevelser, övergrepp, olyckor eller naturkatastrofer. Intensiteten av händelsen och individens reaktion på den kan påverka risken att utveckla PTSD.

 

Symtom & Behandling vid PTSD

Symtom:

Symtomen på PTSD inkluderar återupplevande av traumatiska minnen, mardrömmar, undvikande av påminnelser om händelsen, känslomässig avtrubbning, överdriven vaksamhet och svårigheter att reglera känslor.

Behandlingen av PTSD kan omfatta terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) eller eye movement desensitization and reprocessing (EMDR), och i vissa fall även medicinering för att hantera specifika symtom.

 

Vad kan jag göra själv vid PTSD?

Egenvård för PTSD kan innefatta:

Ta hand om sin fysiska hälsa genom regelbunden sömn, motion och hälsosam kost.

    • Undvika självmedicinering med alkohol eller droger för att hantera symtomen.
    • Använda coping-strategier för att hantera ångest och stress, exempelvis genom djupandning, meditation eller konstterapi.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid PTSD

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid PTSD.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid PTSD kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid PTSD

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till