scenskräck

Allmänt om scenskräck

Scenskräck är en specifik fobi där personen upplever intensiv rädsla eller ångest inför att tala eller utföra inför en publik eller i en social situation.

 

Orsaker till scenskräck

Orsaken till scenskräck kan vara multifaktoriell, inklusive genetiska och miljömässiga faktorer. Negativa tidigare erfarenheter i liknande situationer kan också spela en roll.

 

Symtom & Behandling vid scenskräck

Symtomen på scenskräck inkluderar kraftig rädsla, hjärtklappning, svettningar, skakningar, andnöd, illamående eller kräkningar inför att tala eller utföra inför andra.

Behandlingen av scenskräck kan omfatta terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), och i vissa fall även medicinering för att minska ångesten vid behov.

 

Vad kan jag göra själv vid scenskräck?

Egenvård för scenskräck kan innefatta:

    • Förberedelse och övning inför den specifika situationen, såsom att hålla tal eller framträdanden.
    • Användning av avslappningstekniker, såsom djupandning eller progressiv muskelavslappning, för att minska ångesten inför situationen.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid scenskräck

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid scenskräck.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid scenskräck kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
    • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Scenskräck

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till