Tourettes syndrom

Allmänt om Tourettes syndrom

Tourettes syndrom är en neurologisk störning som kännetecknas av oavsiktliga rörelser och vokala utbrott, kallade tics. Ticsen kan vara både enkla och komplexa och kan variera i intensitet över tid.

 

Orsaker till Tourettes syndrom

Orsaken till Tourettes syndrom är okänd, men det antas vara en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer. Obalans i hjärnkemikalier, särskilt dopamin, kan spela en roll i störningen.

 

Symtom & Behandling vid Tourettes syndrom

Symtomen på Tourettes syndrom inkluderar oavsiktliga rörelser och ljud (tics) som inte kan kontrolleras. Ticsen kan vara motoriska (som blinkningar, grimaser eller ryckningar) eller vokala (som hostningar, snörpningar eller upprepning av ord).

Behandling av Tourettes syndrom innefattar olika metoder för att hantera tics och förbättra livskvaliteten. Medicinering kan användas för att minska svårighetsgraden av tics och kontrollera samtidiga symptom som ångest eller impulsivitet. Beteendeterapi, som kognitiv beteendeterapi och habit reversal training, kan också vara effektivt för att lära sig att hantera tics.

 

Vad kan jag göra själv vid Tourettes syndrom?

Egenvård för Tourettes syndrom kan inkludera:

    • Att lära sig att känna igen och förstå triggers för tics och undvika dem om möjligt.
    • Använda avslappningstekniker och stresshanteringsstrategier för att minska ticsens frekvens och intensitet.
    • Skapa en stödjande och förstående miljö där man kan vara öppen om sin störning och få stöd från nära och kära.
    • Utveckla strategier för att minska obehaget och öka självförtroendet vid sociala interaktioner.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid Tourettes syndrom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid Tourettes syndrom.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid Tourettes syndrom kunna hjälpa dig med bland annat:

    • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt

Få vägledning och hjälp vid Tourettes syndrom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till