utmattningsyndrom

Allmänt om utmattningsyndrom

Utmattningsyndrom, även känt som kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), är en komplex sjukdom som kännetecknas av långvarig och uttalad trötthet som inte förbättras av vila och som påverkar individens fysiska och mentala funktion.

 

Orsaker till utmattningsyndrom

Orsaken till utmattningsyndrom är inte känd, men det tros vara en kombination av faktorer, inklusive viral infektion, immunsystemets dysfunktion och psykologiska och miljömässiga faktorer.

 

Symtom & Behandling vid utmattningsyndrom

Symtomen på utmattningsyndrom inkluderar uttalad trötthet, muskel- och ledvärk, koncentrationssvårigheter, minnesproblem, sömnstörningar och känslomässig instabilitet.

Behandlingen av utmattningsyndrom fokuserar på att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten. Det kan innefatta en kombination av vila, gradvis ökning av fysisk aktivitet, medicinering för att lindra specifika symtom och psykoterapi för att hantera eventuell psykologisk påverkan av tillståndet.

 

Vad kan jag göra själv vid utmattningsyndrom?

Egenvård för utmattningsyndrom kan innefatta:

  • Att planera och hantera energinivåer genom att balansera aktivitet och vila.
  • Skapa en rutin för sömn och använda avslappningstekniker för att främja god sömn.
  • Äta en hälsosam kost som är näringsrik och energigivande.
  • Hantera stress genom att använda stresshanteringstekniker som meditation eller mindfulness.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid utmattningsyndrom

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid utmattningsyndrom.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid utmattningsyndrom kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling vid tydliga symtom för vuxna över 18 år

Få vägledning och hjälp vid Utmattningsyndrom

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till