b12/kobalaminbrist

Allmänt om B12/kobalaminbrist

B12-brist, även känt som vitamin B12-brist eller kobalaminbrist, uppstår när kroppen inte får tillräckligt med vitamin B12. Detta vitamin är viktigt för att bibehålla en hälsosam funktion av nervsystemet, produktionen av röda blodkroppar och DNA-syntesen. En brist på vitamin B12 kan leda till en rad symtom och hälsoproblem.

  • Vitamin B12 är en vattenlöslig vitamin som kroppen behöver för att utföra flera viktiga funktioner.
  • Det finns huvudsakligen i animaliska livsmedel, som kött, fisk, mjölk och ägg.
  • Vitamin B12 absorberas i tarmen med hjälp av ett protein som kallas intrinsic factor och lagras sedan i levern för framtida användning.

 

 

Orsaker till B12/kobalaminbrist

B12-brist kan ha flera orsaker, inklusive otillräckligt intag av vitaminet från kosten, malabsorption (svårigheter att absorbera vitaminet från maten) eller nedsatt produktion av intrinsic factor.

Vegetarianer och veganer löper större risk för B12-brist eftersom de utesluter animaliska livsmedel från sin kost.

Äldre människor och personer med vissa medicinska tillstånd, såsom perniciös anemi eller tarmsjukdomar som celiaki eller Crohns sjukdom, kan också vara mer benägna att utveckla B12-brist.

 

Symtom & Behandling vid B12/kobalaminbrist

Symtomen på B12-brist kan vara varierande och gradvisa. Vanliga symtom inkluderar trötthet, blekhet, andfåddhet, svaghet, domningar eller stickningar i händer och fötter, minnesproblem och koncentrationssvårigheter. I mer allvarliga fall kan B12-brist leda till perniciös anemi, en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar sina egna friska celler i magen som producerar intrinsic factor. Behandlingen av B12-brist innebär att tillföra kroppen tillräckliga mängder av vitamin B12.

 

Det vanligaste behandlingsalternativet är att ta B12-tillskott, antingen i form av injektioner eller som kosttillskott i tablettform. I allvarliga fall av perniciös anemi kan livslång behandling vara nödvändig.

 

Vad kan jag göra själv vid B12/kobalaminbrist?

Egenvård för att hantera B12/kobalaminbrist kan inkludera:

  • Att behandla B12-brist själv med egenvård är inte möjligt om bristen är på grund av nedsatt absorption eller produktion av intrinsic factor.
  • Dock kan vissa livsstilsförändringar och kostanpassningar hjälpa till att förbättra B12-statusen.
  • Att inkludera B12-rika livsmedel i kosten, såsom kött, fisk, mjölkprodukter och ägg, kan vara till hjälp.
  • För personer som inte konsumerar animaliska produkter kan B12-tillskott vara nödvändiga.
 

Så kan Familjeläkaren hjälpa till vid B12/kobalaminbrist

Du kan vända dig till oss på Familjeläkaren för att få råd och hjälp vid b12/kobalaminbrist.
Vi gör en individuell bedömning baserat på dina symptom och det som framkommer under vård-mötet men i helhet ska vi vid b12/kobalaminbrist kunna hjälpa dig med bland annat:

  • Bekräfta diagnos
  • Allmänna råd & Information kring tillvägagångsätt
  • Tablettbehandling mot B12/kobalaminbrist
  • Provpaket för att se över nivåer på vitaminer & mineraler. Här kan du se provpaketet.

Få vägledning och hjälp vid B12/Kobalaminbrist

Öppet dygnet runt

Så fungerar det

Innehåll

Symtom & Behandling

Så kan Familjeläkaren hjälpa till